Osteopatia

Osteopatia on eräs ideologia metodeineen hoitaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja toimintahäiriöitä. Osteopatialla on eri koulukuntia kuten esim. klassinen osteopatia, ortopedinen osteopatia ja funktionaalinen osteopatia.

On kuitenkin aina pidettävä mielessä, että ihmisiä hoitavat ihmiset. Eri koulukuntienkin edustajien välillä on suuria eroja niin tiedollisesti kuin taidollisesti. Myös hoitomenetelmät vaihtelevat suuresti, vaikka kyse olisi saman koulukunnan edustajista. Jokainen hoitaja luo kokemuksen myötä itselleen sopivat hoitometodit – ne, jotka kokee hoidettaviaan eniten auttavan.

Näin ollen osteopaatti ei ole vain osteopaatti, vaan henkilö, joka opiskelustaan ja hoitotyöstään keräämänsä tieto-taidon avulla koittaa auttaa kivuista ja toimintahäiriöistä kärsiviä ihmisiä.

Lähinnä katsoisimme, että nimike osteopaatti, kuten kiropraktikko tai fysioterapeutti, kertoo vain, että henkilö työskentelee tuki- ja liikuntaelinongelmien parissa. Eri ihmiset kokevat saavansa hyötyä erilaisista hoitomenetelmistä ja vain kokemalla eri hoitajia löytävät itselleen parhaiten vaikuttavat hoidot ja parhaiten sopivan hoitajan.
Tietysti asiassa on myös yhteiskuntamme asettama juridinen puoli, jolloin suojattu ammattinimike “takaa”, että henkilöllä on ainakin teoriassa riittävät tiedot alastaan ja hän myös hoitaa lääketieteellisesti hyväksytyin menetelmin asiakkaitaan.

Funktionaalinen osteopatia

Funktionaalinen osteopatia on meidän “käteemme sopiva” hoitomenetelmäkokonaisuus, joka fysioterapeutin ja osteopaatin koulutuksen tiedollisen ja yli 40:n vuoden käytännön kokemuksen seurauksena on muodostunut siksi, jota kutsumme tällä nimikkeellä. Siinä on yhteneväisyyksiä niin kiropraktiikkaan, fysioterapiaan kuin naprapatiaankin, mutta silti se on meidän yksilöllinen metodimme hoitaa Sinuakin. 

Funktionaalisen osteopatian lähestymistapa selkäongelmiin 

Lue tästä