Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:

Olli Hakanen
Rantatie 272,
27800 Säkylä
puh. 040 257 8102
sp: ollihaka@windowslive.com
y-tunnus: 1347955-9

Mitä tietoja tallennetaan?

Ajanvarauksella hyväksyt omien henkilötietojesi lisäämisen rekisteriin. Aikaa varatessa asiakkaista kerätään nimi ja puhelinnumero sekä sovittu aika. Saapuessanne sovitulle ajalle haastattelun yhteydessä kerätään terveydenhoidon kannalta oleelliset henkilötiedot: Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sekä haastattelun yhteydessä ilmi tulevia tietoja kuten ammatti, harrastuksen, sairaudet, lääkitykset, tapaturmahistoria sekä laajalti terveyteen liittyviä faktoja.

Vastaanotolla käynti on samalla suostumus näiden henkilötietojen tallentamiseen. Epäolennaisia tietoja ei tallenneta. Valviran rekisteröitynä terveyden ammattilaisena olen oikeutettu tietojen keräämiseen. Asiakas voi milloin vain pyytää rekisteristä poistamista (koskee ohjelmaan luotua asiakaskorttia). Hoidoissa käynti ei kuitenkaan ole mahdollista ilman asiakaskorttia.

Voinko nähdä tietoni?

Asiakkaalla on oikeus pyytää milloin vain itselleen tallennetut tiedot asiakasrekisteristä. Tähän pyyntöön vastataan vuorokauden sisällä. Asiakastiedot täytyy noutaa kasvotusten, henkilöllisyyden varmistamiseksi. Tietoja ei luovuteta sähköpostitse tai puhelimitse mikäli henkilöllisyyttä ei voida varmistaa. Asiakas saa tarkastella omia hoitotietojaan myös halutessaan vastaanoton yhteydessä. Rekisterin ajantasaisuuden vuoksi on suotavaa ilmoittaa muuttuneista tiedoista pikimmiten (etenkin osoitteen tai puhelinnumeron vaihtuminen).

Missä tietoni ovat?

Asiakastietoja säilytetään yhdellä tietokoneella kahden salasanan takana. Tietokone ei ole yhdistettynä internetiin ja hoitotietojen keräysohjelma on paikallinen, eikä yhteydessä verkkoon. Lisäksi asiakkaiden maksutietoja on kirjanpidossa, jota säilytetään toisessa osoitteessa yksityisasunnossa.

Kuka tietoni näkee?

MITÄÄN ASIAKASTIETOJA EI KOSKAAN LUOVUTETA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE ilman asiakkaan erillistä suostumusta. Kirjanpidossa esiintyvät henkilötiedot ovat kuitenkin viranomaisten tarkasteltavissa verotarkastuksen tai muun mahdollisen pakon edessä. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan hoidollisissa ja kirjanpidollisissa toimissa. Kuluttajalla on oikeus tehdä valvontaviranomaisille valitus kokiessaan henkilötietojen väärinkäyttöä.

Muista että käyttäessäsi Whatsappia, Facebookia tai sähköpostia olet aina alttiina tietosuojahyökkäyksille. Näiden kautta ei ole suositeltavaa antaa arkaluontoisia tietoja missään tilanteissa.

© OsteoHaka Tietosuojaseloste